Devir ve İntikal Taleplerinde 22/A Sorgusu

MAPEG internet sitesinde 31.08.2023 tarihinde yayınlanan duyuruda, e-maden üzerinden devir talebinin yapıldığı tarih itibariyle; devreden ve devralan tarafların 6183 sayılı Kanun'un 22/A maddesi kapsamında borç durumu Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sisteminden otomatik olarak sorgulanmakta olup, tarafların veya taraflardan birinin borcu bulunması durumunda yapılan talep başvuru niteliği kazanmamaktadır. Talebin başvuru niteliği kazanabilmesi için talep tarihi itibariyle yapılan otomatik 22/A sorgusunda tarafların borcu bulunmaması gerekmektedir. (Not: Talep anında yapılan sorgulamada borcu olanların 22/A kapsamında fiziki olarak 22/A kapsamında borcu yoktur yazısı alsalar bile dikkate alınmayacaktır.)

İlgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

YUKARI