Uygun Bulunan Talepler Listesi (11.01.2023)

MAPEG tarafından uygun bulunan İşletme, İhale Onayı, Arama Ruhsat, Devir, Kamu Yararı, Hisse Pay Devri, Rödövans ve Temdit Taleplerine ilişkin 11.01.2023 tarihli listeler internet sitesinde yayınlandı.

İlgili listelere ulaşmak için tıklayınız.

YUKARI