Uygun Bulunan Talepler Listesi (08.11.2022)

MAPEG tarafından uygun bulunan İşletme, İhale Onayı, Arama Ruhsat, Hisse Pay Devri, Rödövans, Devir ve Temdit Taleplerine ilişkin 08.11.2022 tarihli listeler internet sitesinde yayınlandı.

İlgili listelere ulaşmak için tıklayınız.

YUKARI