BASINA ve KAMUOYUNA DUYURULUR

26 EYLÜL 2018 / BASIN DUYURUSU

Değerli Basın Mensupları;

Maalesef yıllardan beri özel olarak mermer, genel olarak da madenin her türlüsü aleyhine adeta adı konulmamış bir kampanya yürütülmektedir. İşin ilginç yanı bu kampanya, bilerek veya bilmeyerek her defasında farklı farklı çevrelerce yürütülmektedir. Öyle bir hava estiriliyor ki, sanırsınız mermer üreticileri dışında kalan herkes mermer uzmanıdır da bir bu işi yapanlar ne yaptıklarını, yapacaklarını bilmiyorlar.

Bursa'nın Orhaneli Belediye Başkanı Sayın İrfan Tatlıoğlu ikinci kezdir bir mermer uzmanı gibi kamuoyuna seslenip yanlış algıların oluşmasına çalışanlar arasına katıldı. Sayın Tatlıoğlu, bölgede 500 milyar USD değerinde bir mermer rezervi bulduklarını belirterek sektör mensuplarımızın mermeri çıkarıp blok halinde sattıklarını, oysa mermeri biçerek işleyerek katma değer kazandırarak da satmamız gerektiğini, böylece 5 liralık taşı 25 liraya satabileceğimizi ifade etti.

İşin aslı şudur: üyelerimizden merkezi Bursa'da bulunan MADSİAD, 2012 yılında anılan bölgede iki akademisyene yaptırdığı çalışmada, anılan yörede 105 milyar USD değerinde bir rezerv ortaya konduğu ve bu rezervin 900 yılda üretileceği belirtilmiştir. Böyle bir rezervin en iyi koşullarda yıllık 167 milyon USD’ye tekabül ettiği hesaplanmıştır.

Uluslararası rakamlardan biliyoruz ki dünya mermer ithalatı 17 ila 18 milyar USD civarında. Bu değerin 5-6 milyar USD’ si blok, 11-12 milyar USD’ si işlenmiş mermer. İşlenmiş Mermerin de 3-3,5 milyar USD’ si karbonatlı kayaçlar, yani ülkemizde üretilenlerin büyük bölümünün yer aldığı grup, yani Orhaneli’ deki mermerler gibi. Geriye kalan 8-9 milyar USD değerindeki işlenmiş mermer ise sert taş tabir edilen ve ülkemizde az rastlanan granit türü mermerler. Bu 3-3,5 milyar USD’ lik işlenmiş mermerin 1 milyar USD değerindeki bölümünü bizim mermercilerimiz karşılıyor, pazar payındaki bu değer hiç de küçümsenecek gibi değil. İşlenmiş karbonatlı mermerin de en büyük alıcısı ABD, yılda ortalama 1 milyar USD değerinde işlenmiş mermer alıyor. Ülkemiz en çok işlenmiş ihracatını da bu ülkeye yapıyor.

Dünyanın en büyük blok alıcısı ülkesi ise bilindiği üzere Çin Halk Cumhuriyetidir. 5-6 milyar USD değerindeki dünya blok ithalatının 3 milyar USD değeri bu ülkeye aittir ve bu değere sert taşlar da dâhildir. Çin Halk Cumhuriyetine ülkemiz yılda 4 milyon ton blok ihraç etmekte ve 1 milyar USD döviz girdisi sağlamaktadır. Ülkemiz miktarda 2., değerde 1. sıradadır.

Röportajda geçen İtalyan işlenmiş taşı olarak aldığımız konusu ise hiç gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye, mermer ithalatçısı değil mermer ihracatçısı bir ülkedir. Dünya doğaltaş üretiminin yüzde 85-90’ ını on ülke gerçekleştirmekte, ülkemiz Çin ve Hindistan’ dan sonra İtalya, Brezilya, İspanya, İran, Mısır gibi ülkelerle üçüncülük için yarışmaktadır. Ülkemiz yılda 2 milyar USD değerinde ihracat yapmaktadır. İşlenmiş mermer ithalatı ise 200 milyon USD değerindedir, bu değerin 170 milyon USD’ si sert taş tabir edilen granit türü mermerlerdir.

Başkan Tatlıoğlu’ nun açıklamaları karşısında ne denir bilemiyorum. 2 bin beş yüz civarında mermer ocağı, 700 civarında üretici firması, 1000 civarında fabrikası olan, tüm ülkelerde saygı ile karşılanan sektörümüz niye böyle bir ticaretin içine girsin ki! Mesela bugünlerde mermer üreticilerimiz dünyanın ikinci büyük fuarı olan İtalya’ nın Verona kentindeki fuarda ziyaretçileri ile görüşmekteler.

Ülkemizde neredeyse her üreticisinin ihracatçı olup dünya pazarlarına açılan bu sektör küçümsenmeyi değil, güven ve saygıyı hak ediyor. Lütfen mermeri ve mermerciliği biraz da mermerciden dinlesinler.

Öte yandan, bir mermer OSB’ si kurulması takdire şayandır, desteklenmelidir. Sayın Başkana teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ancak, ihracat/ithalat hakkında yorum ve değerlendirme yapmadan önce dünya pazarını iyi okumamız, ihracatçı birliklerinde kayıt altında olan ihracat/ithalat verilerini almamız gerekir.

Son olarak şunu belirtmek istiyorum: Mermer sektöründe ne rezervler görüldüğü gibidir, ne de üretici-ihracatçımız diğer ülkelerden geride kalmaktadır. Bazı eksikler olsa da sektörümüz son otuz yılda dünya pazarlarında gurur duyulacak başarılar elde etmiş ve etmektedir. Bu sektör, boşuna dünyanın üçüncüsü konumuna gelmemiştir.

RAİF TÜRK

TÜMMER Y.K. BAŞKANI

YUKARI