Yönetim Kurulumuz Mart Ayı Toplantısı İzmir'de Yapıldı

Bilindiği üzere 2 Mart Pazartesi günü 15.00 – 17.30 saatleri arasında Marble 2020 Danışma Kurulu Toplantısı yapılmıştır. 

Aynı gün, danışma kurulu toplantısı öncesinde 12.00 – 14.00 saatleri arasında ise TÜMMER Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu Toplantısında özellikle Dernek Başkanı olan Yönetim Kurulu Üyelerimizin bölge talepleri değerlendirilmiş ve hemen hemen tüm bölgelerimizden fuar tarihinin Haziran veya Eylül ayına ertelenmesi yönünde talep geldiği bilgisi edinilmiştir. Bu doğrultuda TÜMMER Yönetim Kurulu Marble 2020’nin 17 – 20 Haziran tarihlerine ertelenmesini, bu tarihlerde de COVID-19 (corona virüsü) salgınının devam etmesi durumunda tekrar bir değerlendirmede bulunulması kararını almıştır.

Danışma Kurulu toplantısında da toplantıya katılanların büyük çoğunluğu, Yönetimimizin almış olduğu karar gibi 17 Haziran olması konusunda görüş bildirmişlerdir.

Danışma Kurulu Toplantısında alınan karar gereği İZFAŞ tarafından tüm katılımcılara anket formu gönderilerek fuar tarihi konusunda görüş talep edilecektir. 

Anketin kısa sürede cevaplanması sektörümüz açısından büyük önem arz etmektedir.

 

 

YUKARI