TOBB Türkiye Madencilik Meclis Toplantısı Yapıldı

TOBB Türkiye Madencilik Meclisi Toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Aziz Karamehmetoğlu ve TOBB Türkiye Madencilik Meclis Başkanı İsmet Kasapoğlu'nun başkanlığında 15.10.2018 tarihinde Ankara’da yapıldı. Sektördeki son gelişmeler kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla görüşüldü. 

Toplantıya TÜMMER adına Başkan Yardımcısı Turgut Çopuroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Özdemir ve Genel Sekreter Esin Ozgan katıldı. 

Mermer ve Doğaltaş Alt Komitesi Başkanı Turgut Çopuroğlu, üzülerek söylemeliyim ki kamuda “mermerciler daha fazla işlenmiş, daha az blok satsın” gibi düşünceye sahipler. Oysa dünya ithalatının rakamları işlenmişte de blokta da belli, isteseniz de bu miktarların üzerine çıkamazsınız ve eğer biz ürünlerimizi blok olarak satmaz isek bugün dünya piyasasında geldiğimiz yeri kesinlikle kaybederiz.” dedi. Çopuroğlu konuyla ilgili hazırlamış oldukları raporu Sn. Karamehmetoğlu’ na takdim etti.

Sektör temsilcileri ortak görüş olarak 3573 Sayılı Kanunun 20. maddesinde kimyevi atık, toz ve dumanla ilgili limit konsantrasyonların belirlenmemesi nedeniyle zeytinlik sahalar içinde ve bu sahalara 3 km mesafe dahilinde madencilik faaliyetlerinin yapılamadığına dikkat çekti. Anılan kanun ve bu kanuna dayalı yönetmelikte zeytinlik saha tanımı yapılmamış olmasına rağmen kimyevi atık, toz ve dumanla ilgili getirilen yasaklamalar nedeniyle çok önemli maden rezervlerinin bulunduğu Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde madencilik yatırımlarının ve faaliyetlerinin yapılmaz hale geldiği ve madencilik tesisleri kapatılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Toplantıda konuşan Şaban Aziz Karamehmetoğlu, sektör meclislerinde alınan kararların doğrudan kamuya iletildiğini ve sektörde karşılaşılan sorunların çözüm çalışmalarının takip edildiğini dile getirdi. Karamehmetoğlu, maden sektörünün ülkemiz için önemini vurguladı.
 

YUKARI