Uygun Bulunan ve Uygun Bulunmayan Talepler Listesi (12.05.2020)

MAPEG tarafından,  uygun bulunan (arama ruhsatı, devir, ihale onayı, işletme ruhsatı, rödövans, temdit ve hisse payı devri taleplerine ilişkin) ve uygun bulunmayan 12.05.2020 tarihli listeler internet sitesinde yayınlandı.

İlgili listelere ulaşmak için tıklayınız.

YUKARI