Uygun Bulunan Talepler Listesi (08.09.2021)

MAPEG tarafından uygun bulunan Arama Ruhsatı Talepleri, Devir Talepleri, İşletme Ruhsat Talepleri, Temdit Talepleri, Hisse Pay Devri Talepleri, Rödövans Talepleri, İhale Onayı Talepleri ve Kamulaştırma Talepleri'ne ilişkin 08.09.2021 tarihli listeler internet sitesinde yayınlandı.

İlgili listelere ulaşmak için tıklayınız.

 

YUKARI