Sektör STK'larının 2/1410 Sayılı Kanun Teklifi Hakkındaki Görüş ve Önerileri

Maden Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair yasa tasarısı 07.12.2018 tarihinde T.B.M.M’ ne sunulmuştur. Tasarıdan  haberdar olunur olunmaz, Sektörümüz STK’ları ile toplantılar yapılmış ve toplantılar sonucu oluşturulan görüş ve önerilerimiz T.B.M.M. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı Sn. Mustafa ELİTAŞ’ a ve ulaşabildiğimiz diğer siyasi yetkililere sunulmuştur.

Kanun teklifinin düzenlenmesi ile ilgili görüşmeler ve toplantılar halen devam etmektedir. Gelen katkılar sonucunda kanun teklifi hakkındaki görüş ve öneriler rapor haline getirilmiştir.

STK Görüş ve Önerileri Ön Yazısı için tıklayınız.

2/1410 Esas No'lu Kanun Teklifi hakkında STK'ların görüş ve önerileri için tıklayınız.

 

 

YUKARI